top of page
ב ל ו ג

!הצטרף לרשימת המיילים שלנו

אילת אין עוד מקום כזה

על מה אתם חושבים כשאומרים לכם 'אילת' אני מניחה שרובכם מכירים את אילת בהיבט התיירותי שלה. או כמו שהג'ינגל של העירייה אומר 'הרים שמש וים, קניות ללא מע"מ...' ואני אומרת - האנשים  והעשייה. הידעתם שאילת מובילה במספר תחומים בעשייה הסביבתית? למשל התייעלות אנרגטית, עיר חכמה, חינוך סביבתי. ועכשיו אילת ממשיכה חזק בנושא חצרות וגני משחק טבעיים. יש לנו מספר פרויקטים בעיר ופשוט תענוג לעבוד עם האנשים במקום...

bottom of page