top of page

גנים

גן מדעי יד בנימין 
המזמין: מועצה אזורית נחל שורק
שנת הקמה: 2018
גן אנתרופודוסי, חריש
המזמין: עיריית חריש
שנת הקמה: 2020
בתכנון -
תמונות בהמשך
גן מדעים ואומנות, מודיעין
המזמין: עיריית מודיעין
בתכנון
המזמין: עריית רעננה
שנת הקמה: 2016, 2017
גן בצרה
המזמין: מועצה אזורית חוף השרון
לקראת הקמה
מרכז העשרה מדעים, הרצליה
המזמין: עיריית הרצליה
בתכנון
bottom of page