top of page

גן המשחקים הטבעי - הגדרה וחשיבות

הגדרת "גן המשחקים הטבעי" (Natural Playgrounds)

"אזור עם הכי מעט מרכיבים מלאכותיים (שנעשו ביד אדם) שניתן. שימוש בצמחיה מקומית, גבעות, הרבה עצים. גנים טבעיים עוצבו במטרה להחזיר את הילדים והמבוגרים בחזרה לטבע. בעיר, מדובר ב"סביבות משחק" (playscapes), ואלו זהות לגנים הטבעיים בכך שאינן מכילות מתקני משחק סטנדרטיים, הן מוגדרות לא ע"י גבולות ברורים אלא ע"י עיצוב הנוף" 

חשיבות "גן המשחקים הטבעי" מההיבט הערכי- חינוכי (נכתב בשיתוף עם יערה בשן חכם).

גן המשחקים הטבעי מספק לילד ערכים הנגזרים מתוקף היותו "העתק" של הטבע

או שהוא מכיל טבע כחלק בלתי נפרד. 

הערכים החינוכיים אותם מספק הטבע הם רבים וכוללים: חדשנות, יצירתיות ודימיון,

סקרנות ורצון לחקור, אמפטיה רבה יותר לסובב, כבוד ועזרה לזולת ולסביבה שלו,

הקשבה וסבלנות, הקטנת הצורך בתשומת לב, הקטנת סימפוטמים של

היפראקטיביות וסימפטומים דומים,

אכילה נכונה, פעילות גופנית, יציבות נכונה, ועוד ערכים חברתיים/ פדגוגיים/

סביבתיים שונים. את כל אלו מספק לנו הטבע. עם הפיכת הגן/החצר לחצר טבעית,

חודרים ערכים אלו לילדיםתוך כדי משחק. 

סר דיויד אטנבורג אמר: "אם ילדים לא יגדלו כשהם יודעים על הטבע ומעריכים אותו, הם לא יבינו את החשיבות שלו, ואם הם לא יבינו את החשיבות שלו, הם לא יגנו עליו, ואם הם לא יגנו עליו, מי כן?"

 

הטבע בשביל הילדים הצעירים הוא כמו חבר וכמו מורה. הוא מציע אינסוף הזדמנויות לפליאה וללמידה שנמצאות בכל מקום.כחֵברה אנחנו רוצים לחבר את הילדים לטבע באמצעות הרחת פרחים, שתילת ערוגות, האכלת ציפורים, הליכה ביער, הרגשת הגשם, ועוד. כל הילדים זקוקים לקשר עם הטבע וזכאים לקבל אותו, ולכן, זה התפקיד שלנו כמבוגרים לספק להם הזדמנויות וסביבה המציגה להם את הטבע.

לילדים יש קשר חיובי לעולם הטבעי. על ידי דאגה לבעלי החיים שיש בטבע, הילדים מפתחים אמפטיה והם נעשים חברים טובים יותר לחבריהם לכיתה. הם דואגים לסביבה על ידי הבנת מחזור החיים והבנת התלות ההדדית בין הצמחים ובין בעלי החיים שהם מוצאים בבתי הגידול השונים שהם פוגשים.

הבסיס שהילדים מקבלים בסביבה הטבעית מכין אותם לא רק לבית הספר אלא לחיים עצמם.

הטבע ממריץ את החשיבה היצירתית ואת היכולת לפתור בעיות ומספק הזדמנויות משחקיות ולימודיות לכל השנה. הטבע מספק לילדים כל מה שהם צריכים: אור שמש, מים, עצים, בוץ, חרקים, צמחים אכילים, גבעות, עשב, גשם, פרחים וכו'.

גן המשחקים הטבעי מהווה תחליף לטבע שאינו מצוי לרוב בחצרות גני הילדים ובתי ספר, או בסמוך להם.

חשיבות "גן המשחקים הטבעי" מההיבט ההתפתחותי

"גן המשחקים הטבעי" תורם לילדים בכל התחומים: בתחום המוטורי, החברתי, הרגשי והקוגנטיבי.

מחקרים מצביעים על כך שבסביבת משחק טבעית וירוקה, הילדים פעילים הרבה יותר מאשר בסביבת משחק תעשייתית, וישנם פחות ילדים הסובלים מהשמנה.

גן המשחקים הטבעי מאפשר לילדים לפתח גם מיומנויות מוטוריות גסות וגם עדינות, מזמן ומעודד משחק יצירתי ומשחק חברתי, עושה שימוש בכל החושים, מפתח תפיסה מרחבית, מציע מגוון רחב של אפשרויות משחק פתוחות שמאפשרות לילדים להיות יצירתיים ולהשתמש בדמיון שלהם. 

גן המשחקים הטבעי מציע גירוי חושי ומגוון פיזי שהוא קריטי לחווייות הילדות בחוץ. שילוב של אלמנטים טבעיים מזמן תהליכים חברתיים והתנסויות אישיות שעוזרים לעצב זהות סביבתית ומודעות לסביבה, ומספקים חוויות בנופים דמויי טבע אשר יכולים להשפיע על המוסר, על הערכים ועל המעשים. ילדים מסתמכים גם על התנסויות עצמאיות שלהם עם הטבע וגם על ההשפעה של מבוגרים ובני גילם.

לזמן השהייה בחוץ יש השפעה רבה על ילדים בעלי ADHD או ADD שככל שזמן השהייה בחוץ גדול יותר, כך הקשב של הילדים במהלך הפעילות המובנית גדול יותר. ספרו של ריצ'ארד לוב "הילד האחרון ביער" “Last child in the Woods” מפנה לאינספור מחקרים בנושא זה (עמ' 99- 115). 

bottom of page