top of page

תכנון עירוני ביופילי

מהי עיר ביופילית? זוהי עיר אשר הטבע מהווה שיקול מרכזי בעיצוב, תכנון וניהול שלה. עיר אשר מכירה בצורך המהותי של קשר אנושי עם הטבע בנוסף למגוון התועלות הסביבתיות והכלכליות שהטבע והמערכות הטבעיות מספקות לה.

המרחבים העירוניים הביופיליים הטובים ביותר הם אלו שבהם התושב חווה את הטבע מרגע יציאתו את סף ביתו ולכל אורך שגרת יומו. ניתן לשלב אלמנטים טבעיים וביופיליים בכל מרחב שאנו מתכננים ומעצבים, כך שהתושב יעבור במהלך יומו דרך סדרה של חללים ירוקים ואלמנטים ביופיליים; לדוגמא מהגינה הפרטית או החצר הפנימית דרך הרחוב הירוק, מוסדות הציבור, אזורי המסחר והתעסוקה, הפארקים, היערות ועד המרחב הירוק המטרופוליני. השאיפה היא ליצור מערכת ירוקה בקני מידה משתנים ובנגישות מקסימלית. 

האתגר של המתכננים להחדיר את הטבע לחיי היומיום של התושב העירוני ולעודד את הילדים והמבוגרים לצאת החוצה ולפעול הוא גדול מאד בימינו. למרות זאת, הרצון הוא לספק רמה גבוהה של טבע/העתק טבע בעיר. לכן, יש לחשוב מחדש על תכנון המרחבים ולא פחות חשוב מכך על הקישוריות והנגישות ביניהם.

biophilccities.JPG
bottom of page