top of page

גנים ופארקים

גן הציפורים, פרדס חנה
המזמין: מועצת פרדס חנה כרכור
שנת הקמה: 2019
המזמין: עריית רעננה
שנת הקמה: 2016, 2017
פארק מבצע קדש, רעננה
המזמין: עריית רעננה
שנת הקמה: 2016
גן רפי, ירושלים
המזמין:  מוריה,עיריית ירושלים
שנת הקמה: 2018
גן התומר, ירושלים
המזמין:מוריה, עריית ירושלים
שנת הקמה: 2021
גן אירועים - עדן על המים
המזמין: עדן על המים
שנת הקמה: 2018
גן צלילי גיא, קבוץ מגל
המזמין: משפחת זיידן
שנת הקמה: 2020
גן שמורק, ירושלים
המזמין: מוריה, עריית ירושלים
בתכנון
פארק לב המושב, בית חירות
המזמין: מושב בית חירות
בתכנון
גן יהודה, ירושלים
המזמין: עריית ירושלים
בתכנון
גן החבל, שוהם
המזמין: עריית שוהם
שנת הקמה: 2020
גן ביאליק, ירושלים
המזמין: מוריה, ירושלים
שנת הקמה: 2021
גן קצנלסון, ירושלים
המזמין: חברת מוריה
שנת הקמה: 2018
גן אלון, עתלית
המזמין: עריית עתלית
שנת הקמה: 2019
גן הנוטרים, ירושלים
המזמין: מוריה, עריית ירושלים
שנת הקמה: 2021
הגן הבוטני, אוניברסיטת תל אביב
המזמין: הגן הבוטני- אוניברסיטת תל אביב
שנת הקמה: 2015-2018
פארק המשפחה, קצרין
המזמין: מועצה מקומית קצרין
לפני הקמה
פארק גלי כרמל, טירת הכרמל
המזמין: משרד הבינוי והשיכון
בתכנון
פארק טבע וספורט, נורדיה
המזמין: ועד מוקמי נורדייה
בתכנון
פארק החורשה, בית חירות
בתכנון - 
תמונות בהמשך
המזמין: מושב בית חירות
בתכנון
מתחם ויצמן, חולון
המזמין: עריית חולון
בתכנון 
bottom of page