top of page

סדנאות - גינת ירק

סדנא בת 3 -4 שעות

הסדנא תורכב מ-3 חלקים:

חלק א- הרצאה בנושא גן המשחקים הטבעי ויישומו בחצר, ושיחה עם הגננות

חלק ב' –תכנון ויצירה של האלמנטים השונים עם הגננות

חלק ג' –ביצוע גינת הירק ושולחנן העבודה במיקום המיועד

 

גינת הירק היא אלמנט מוכר וידוע כבר בגני ילדים. תרומתו לילד גדולה ביותר, והוא מוצא

בטבע המוחשי, אותו ניתן לגדל, ולראות את התפתחותו תוך שליטה ועזרה בכך, מרתקת.

העובדה שבסוף גם יוצא פרי/פרח או ירק וניתן לאכלו או להריחו הופכת את החוויה לטבה

כפליים. כיום, בגנים רבים כבר ישנה גינת ירק. עם זאת, היא אינה מלווה באזור עבודה הולם,

ולא מקבלת את הדגש המתאים, והפוטנציאל המתלווה.

גינת הירק תבחר עם הגננות. חלקת הקרקע שתוקצה לעניין, תעבור שידרוג מבחינת איכות הקרקע, ועיבודה. במידה והחלקה כיום שתולה, יוזזו הצמחים הקיימים למקום אחר בגינה תוך הקפדה על הוצאה עם השורש, והעברה למקום אחר שם יוכלו לגדול. במידה ואין אזור עם אדמה מותאם, יוכנו משטחי עבודה בעציצים גדולים.

עמדת עבודה תכיל שולחן ובו ישתלו הילדים את השתילים, ינביטו אותם ישקו ויטפלו. לצידה (או במחסן, לפי רצון הגננת)  תעמוד ערכת כלי עבודה לגינה הכוללת: מזלף, מגרפה, מעדר, מקוש ומזמרה קטנה. כמו כן יהיה סינר לכל ילד.

בנוסף יוכנו שלטים קטנים העשויים בחלקם משילוט עץ שיהיה מחובר ביתדות לקרקע, ובחלקם מחלוקי נחל מצוירים עם ציורי הירקות שנשתלו.

 

חשוב לציין כי העבודה בשולחן העבודה הינה בהשגחת הצוות. על הצוות ללמד את הילדים ולאמנם במלאכת יד זו, ולהשגיח כי הם מכירים את המטריה היטב לפני שהם עובדים בעצמם.

bottom of page