Search
  • Ifat Gal Shpaizman & Julie Levy Peled

מתקדמים שלב


אנחנו נמצאים היום 4 שנים לאחר סיום בית הספר הראשון שתכננו בסגנון 'גן המשחקים הטבעי'.

רק השנה כבר מעל עשרה בתי ספר נכנסו לתהליך התכנון וחלקם כבר בביצוע של החצר מהפכנית.

ועתה, זהו ראשיתו של החלק השלישי והמסעיר, בו אנו מוסיפות 2 רבדים חדשים לעבודה:

שלב אחד הוא שלב התצפיות והחקר. דרך ראיונות, תצפיות וסקר 'לפני ואחרי' אנו בוחנות את משמעות החצר מבחינת בית הספר בפרמטרים השונים: איך החצר מתפקדת? במה ואיך מתבטא השינוי? כיצד השתנה אופן המשחק של ילדים, כיצד החצר השפיעה על האקלים הבית ספרי, על ההישגים של הילדים וכדומה. איסוף נתונים וקבלת משוב מהשטח והמשתמשים הוא חשוב לעין ערוך. הנתונים ישמשו לנו הן כמקור לבחינה עצמית והן כר להעמקה, העשרה ושיפור מתמיד.

השלב השני הוא בניית תכנית פעולה פדגוגית לבית הספר (או גן הילדים) לגבי השימוש בחצר והטמעת מערכת הלימודים על שיעוריה השונים בחצר. התכנית הפדגוגית תבנה יחד עם המורים, כל אחד בתחומו, ותובל ע"י צוות הדרכה.

החצרות בעבר

שלב ראשון בעבודה שלנו הוא החקר, בדיקה והערכה של המצב הקיים. עברנו בין בתי ספר שונים בארץ, וראינו כיצד הם נראים ומתפקדים. הבנו, כי הטבע אינו מנת חלקם. הבנו כי משחק מתרחש בהם בצורה מאד מוגבלת וחסרה.

המשחק בחצרות בתי הספר שראינו היה דל וחסר דמיון ויצירתיות. הוא התמצה בדרך כלל סביב מגרש הכדורגל. כי זה הכי קל. דרך שיחות עם צוות הנהלה וסגל המורים בבתי הספר השונים הבנו כי אנשים לא ידעו לשים את האצבע על מה ואיך, אבל הרגישו את המוגבלות והמחסור.

כמה פעמים באו אלינו הורים ואמרו שרק עכשיו הם מבינים?... כמה פעמים אמרו לנו מורות שהייתה להן תחושה והנה עכשיו הם הבינו מה חסר?...ולכן עם כל בית ספר חדש שהתחלנו תהליך, יצרנו תהליך של דיאלוג והסברה בו גם שמענו על הצרכים, הבעיות והחלומות, וגם הסברנו את תפיסת העולם שלנו, את שיטת העבודה שלנו ואת התכנון העתידי. ערכנו דיאלוג מקיף שכלל ארבעה שלבים (בקרוב נפרסם סרטון בנושא)

בונים חצר

ורק אז ניגשנו למהות- לתכנון ואחריו הביצוע. התהליך ארוך ושונה ממקום למקום ולוקח פרקי זמן משתנים משנה ועד שנתיים פלוס. ביצוע הפרויקטים ושינוי פניו של בית הספר הוא שלב מרגש ומהנה. זהו השלב בו כולם שותפים לתהליך וכולם רוצים לקחת בו חלק ומתבטאת בו העבודה הרב-תחומית. התכנון רעיוני מאושר על ידי בית הספר, מחלקת החינוך, מחלקת ההנדסה, משרד החינוך, ומוביל לתכניות מפורטות, ומשם למכרז קבלני ולביצוע. הביצוע נעשה ע"י קבלן פיתוח בעל רגישות, ידע והבנה לנושא.

ואחרי הביצוע?

עכשיו נותנים למקום לתפקד, לבית הספר לצמוח לתוך החצר וגם להתמודד עם השינוי בהתנהלות. עם הזמן לומדים את החצר, והיא משתנה בהתאם ומוסיפה רבדים של עושר ומגוון. כמו דיירים שנכנסים לבית חדש ומוסיפים בו את המגע האישי שלהם. הגינון מתפתח והחצר "נושמת" וגדלה. הכל מתלכלך קצת והילדים לומדים להכיר את החצר. וראינו שיש

אז מה קרה?

בחלק מהחצרות אנו רואים שאפשר ללכת עוד קדימה עם הדברים, חלק מהצוות צריך ליווי. צריך להתחיל שלב נוסף. אנחנו קוראות לזה הטמעת החצר בפדגוגיה הבית ספרית. בניית תכנית פעולה פדגוגית לאותו בית ספר לגבי השמשת החצר, והטמעת המערכת על שיעוריה השונים בחצר. התכנית הפדגוגית תבנה עם המורים, כל אחד בתחומו, ותובל ע"י צוות של מדריכים שיעזרו להם לראות את הפוטנציאל של החצר ואופן ניצולה. צוות ההדרכה ילווה ויסייע למורים להבין את הפוטנציאל של החצר ואת האופנים לעשות בה שימוש.

הפרויקטים שלנו נשארים חלק מאיתנו. אי אפשר לתכנן ולהגיד שלום. הם מהווים לנו הן מקור עצום ללימוד והן כדי שהחצר תתפקד לאורך זמן ותמצה את הפוטנציאל שלה, צריך לעזור לסגל המורים וההנהלה, לצאת אליה, להכיר אותה ולהשתמש בה. במהלך השנה הקרובה ניצור קשר עם כל החצרות שתכננו ונראה איך ומה השתנה. נשמע על תפקוד החצרות, היתרונות והחסרונות. נשמע סיפורים מהמורים והילדים. את הממצאים שלנו נעביר הלאה למשרד החינוך, בתקווה שנלמד מהניסיון.

זו דרך חדשה, נשמח אם תצטרפו אלינו, ויחד נמשיך להכיר את החצר מחדש.

#JIאדריכלותנוף #שיתוףהציבור #חצר #טבע #גןהמשחקיםהטבע #גולילויפלד #תכנוןחצרביתספר #תכנוןחצראלטרנטיבית #חינוך #פדגוגיהבחצר #לומדיםבחוץ #למידהאלטרנטיבית #כיתתחוץ #עושיםשימושבחצרביתהספר #פדגוגיה #אקליםביתספרי

222 views
  • facebook

© 2017 by NP Design. created with Wix.com