Search
  • Julie Levy Peled

משחק וטבע גם לתינוקות ופעוטות

Updated: Feb 28

יצירת חצרות מעונות יום וגני ילדים בריאות, מצליחות ושוקקות שבהם יוכלו תינוקות ופעוטות לשגשג. אילו יכולת לראות את העיר מגובה של 95 ס”מ – גובהו הממוצע של ילד בריא בן שלוש – מה היית עושה אחרת? התוכנית Urban95 מפנה שאלה פשוטה אך נועזת זו לראשי ומתכנני ערים, אדריכלים וממציאים בכל העולם. אלינו היא הפנתה את השאלה מה החצר המשחקים האידיאלית לגיל הצעיר? יצאנו יחד איתם לחיפוש. סיכום הפעילות בחוברת הצבעונית שלהלן:


מה קורה לילדים של היום? הילד נע בתוך מבנים, בין מסכים, והקירבה הגדולה ביותר שלו לחוץ ולטבע מושגת באמצעות חצר המשחקים, שחזותה כיום מלאכותית וכוללת דשא סינתטי, מתקני פלסטיק וריחוק רב מכל יסוד טבעי. מחקרים שונים מראים כי החסכים של ילד עירוני כיום מתבטאים בבעיות קשב וריכוז, חוסר חיברות, אלימות, לחץ, דכאון, השמנה, אלרגיות ועוד סממנים שונים שהמחסור בסביבה טבעית יוצר. במסגרת תכנית URBAN 95 התבקשנו  להנחות נציגי ארגונים ורשויות ויחד לייצר את חצר המשחקים האידיאלית בגני ילדים ומעונות יום. תוכנית Urban95 https://bernardvanleer.org/he/solutions/urban95-he היא יוזמה של קרן ברנרד ון ליר לקידום שינויים בני קיימא בסביבות ובהזדמנויות שמעצבות את חמש השנים הראשונות המכריעות בחיי ילדים.

תהליך החיפוש והעבודה כלל סדרת סדנאות שהנחינו. הסדנאות סקרו שני אלמנטים המרכזיים החסרים היום בחצרות - טבע ומשחק - שהחזרתם תיצור את החצר המומלצת. באופן זה, גם אם הילד אינו מקבל בביתו את מנת הטבע והמשחק היומית שהוא צריך, הוא יקבל אותה בגן או במעון.

ככל שאנחנו גדלים השפעתנו על הסביבה הולכת וגדלה. ככל שיתנו לנו בגיל צעיר לחקור, ולשנות, כך נאזור אומץ ונעשה זאת בגיל מאוחר יותר. אין, אבל אין דבר יותר משתנה ו"נזיל" מאשר הטבע. הוא מזמן לנו אינספור דרכים ואתגרים הנראים כל יום אחרת. לילד בגיל חצי שנה, הטבע הוא עולם ומלואו. תקנו לו את הצעצוע המבריק ביותר, ולצידו תניחו ערימת עלים יבשים, ואין ספק שהוא יעדיף את העלים. אי לכך, בחצרות של היום, בהן הטבע לחלוטין נעלם, חייבים לחולל שינוי ודחוף! איך נעשה את זה בגובה מותאם, בגודל מתאים ומספיק בטוח, את זאת ניסינו וגילינו. תוצאות הסדנאות, תהליך העבודה והנחיות עבודה מופיעות כאן בחוברת כעת אנו מקוות שמקבלי ההחלטות יהיו אמיצים לבצע שינוי תפיסתי והפניית משאבים כדי שנוכל לבצע מהפכה גם בחצרות מעונות היום ולהמשיך את שהתחיל בחצרות גני הילדים.83 views
  • facebook

© 2017 by NP Design. created with Wix.com